Tüm Eş anlamlılar: DENEME

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı deneme

deneme isim - Nedir?

  1. Denemek işi, sınama, deneyim, tecrübe
    • "(Bunun deneme olduğunu müdürden başka kimseye söylemediği için, ilk deneme fabrikayı birbirine kattı.)" (H. Taner)
  2. Son biçimini bulmamış, taslak durumunda olan eser
    • "(İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum.)" (F. R. Atay)
  3. [edebiyat] Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü
    • "(Öykülerimde, denemelerimde beni yazmaya iten yüreğimin taşmasıdır.)" (N. Cumalı)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır