Tüm Eş anlamlılar: YOKLAMA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yoklama

yoklama isim - Nedir?

  1. Yoklamak işi, kontrol
    • "(Müdür sıkı bir kasket yoklaması yapıyor, kapıdan kuş uçurtmuyordu.)" (R. Ilgaz)
  2. Bir topluluğu oluşturan üyelerin belli bir zaman ve yerde bulunup bulunmadığını anlamak için yapılan sayma işlemi.
  3. Okullarda öğrencilerin bilgisini anlamak için yapılan sınav.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır