Tüm Eş anlamlılar: KONTROL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kontrol

kontrol isim - Nedir?

  1. Denetleme.
  2. Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma
    • "(Duygululuk olsa olsa akılla bağdaştığı, aklın kontrolünde kaldığı ölçüde bir değer taşır.)" (N. Cumalı)
  3. Yoklama, arama.
  4. Denetçi, kontrolör.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır