Tüm Eş anlamlılar: CAĞ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

çağ isim - Nedir?

 1. Zaman dilimi, vakit.
 2. Hayatın çocukluk, gençlik vb. dönemlerinden her biri, yaş
  • "(Yazık ki delikanlılık çağını çoktan aşmıştır, şakaklarına kır düşmüştür, ayrıca hastadır.)" (R. H. Karay)
 3. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir
  • "(Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz.)" (F. R. Atay)
 4. Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri, kurun.
 5. [mecaz] Bir şeyin uygun, elverişli zamanı
  • "(Kendi çocuğu daha evlenecek çağda olmadığına göre kim bilir kimleri baş göz etmiştir.)" (S. F. Abasıyanık)
 6. [jeoloji] Bir katmanın oluştuğu süre.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır