Tüm Eş anlamlılar: SPEKÜLASYON

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı spekülasyon

spekülasyon isim, felsefe - Nedir?

  1. Kurgusal
    • "(Somut öğütlerden çok soyut spekülasyonlara yönelir.)" (H. Taner)
  2. [ticaret, ekonomi] İleride meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak kazanç sağlama, vurgun, vurgunculuk, ihtikâr
    • "(Bulgur fiyatları üzerine korkunç bir spekülasyona girişmişlerdi.)" (E. E. Talu)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır