Tüm Eş anlamlılar: PEYLEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı peylemek

peylemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir şeyi önceden kendine ayırtmak
    • "(Ta uçta kendime bir yer peyleyip sineyim derken Gazi seslendi.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  2. Temin etmek, sağlamak.
  3. Ismarlamak
    • "(Günlerce uzak köylerden jandarmalar, şöhretli zağarlar getiriyorlar, kış için tavşan avına tazılar peyliyorlardı.)" (R. H. Karay)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır