Tüm Eş anlamlılar: KAPAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kapak

kapak isim - Nedir?

  1. Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
    • "(Evin en alt katına indik, oradan da bir mahzen kapağı açtılar.)" (R. H. Karay)
  2. Dolap, sandık vb.ni örtmeye yarayan parça.
  3. Kitap, defter vb.nin en üstüne geçirilen kılıf
    • "(Kapağını, geceleri aynı masa etrafında buluştuğu ressamlardan birine çizdirecekti.)" (A. İlhan)
  4. Biçilen ağaç kütüklerinin iki yanından çıkan, düzgün olmayan tahta.
  5. Zıvanada iki dış yan parça.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır