Tüm Eş anlamlılar: KÜLÂH

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı külah

külah isim - Nedir?

  1. İçine bazı şeyler koymak için huni biçiminde bükülmüş kâğıt kap.
  2. [sıfat] Bu kabın alabileceği miktarda olan
    • "(Meydanda bekleyen mektep çocuklarına birer külah şeker dağıtıldı.)" (Y. K. Beyatlı)
  3. [mecaz] Oyun, hile.
  4. [mecaz] esk. Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
    • "(Bunun sırtında öbürleri gibi bir uzun cübbe, başında bir uzun külah vardı.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır