Tüm Eş anlamlılar: GERILIM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı gerilim

gerilim isim - Nedir?

  1. Gerginlik, tansiyon
    • "(Çayların dağılışı, gerilime bir çeşit ara verir gibi oldu.)" (H. Taner)
  2. [dil bilimi] Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon.
  3. [fizik] İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür.
  4. [fizik] Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj.
  5. [psikoloji] İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum.
  6. [sinema, televizyon] Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır