Tüm Eş anlamlılar: TEMSILCI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı temsilci

temsilci isim - Nedir?

  1. Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil.
  2. Benzerlerine örnek olan kimse veya şey
    • "(Toplumumuzda çizgileri belirlenmiş bir tipin temsilcisiydi.)" (N. Cumalı)
  3. [ticaret] Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı olmayan kimse.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır