Tüm Eş anlamlılar: DELEGE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı delege

delege isim - Nedir?

  1. Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
    • "(Avrupa'da toplanıp, konuşup dağılan milletlerarası konferanslara delege olarak gönderilmiştir.)" (H. E. Adıvar)
  2. Devlet, parti, sendika vb. kuruluşları toplantılarda temsil eden kimse.
  3. Bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere katılan kimse, katılımcı.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır