Tüm Eş anlamlılar: TEAMÜL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

teamül isim - Nedir?

  1. Bir yerde öteden beri olagelen davranış.
  2. [kimya] Tepkime.
  3. [eskimiş] İş, davranış.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır