Tüm Eş anlamlılar: TARÎF

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tarif

tarif isim - Nedir?

  1. Tanım.
  2. Bir işin yapılış yöntemini açıklama ve belirtme.
  3. Bir şeyin bulunduğu yeri, çevre ile ilgisini belirterek açıklama.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır