Tüm Eş anlamlılar: ÖVGÜ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı övgü

övgü isim - Nedir?

  1. Birini, bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
    • "(İstanbul camilerinin övgüsü üstüne açtıkları konuşmalar bitmek bilmezdi.)" (N. Cumalı)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır