Tüm Eş anlamlılar: SABITLEŞTIRMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sabitleştirmek

sabitleştirmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Sabit duruma getirmek
    • "(Bir türlü tutamaz, durduramaz, sabitleştiremezsiniz.)" (R. H. Karay)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır