Tüm Eş anlamlılar: REZILLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı rezillik

rezillik isim - Nedir?

  1. Rezil olma durumu, rezalet
    • "(Onlar ne rezillik yaparlarsa yapsınlar, bundan bize bir zarar gelmez.)" (H. R. Gürpınar)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır