Tüm Eş anlamlılar: ORAN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı oran

oran isim - Nedir?

  1. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
    • "(Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu.)" (N. Cumalı)
  2. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
  3. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
  4. [matematik] İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır