Tüm Eş anlamlılar: MAHSUS

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

mahsus sıfat - Nedir?

 1. Özgü
  • "(Her sanata mahsus aletler vardır. Bize de böyle bir şeyler lazım...)" (H. R. Gürpınar)
 2. Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır
  • "(Vatan bizim kılıcımızın ekmeğidir. Daima kendimize mahsus, kendimize münhasır biliriz.)" (N. Kemal)
 3. Özel
  • "(Kayseri'nin sayın valisine mahsus selam ederim.)" (B. R. Eyuboğlu)
 4. [zarf] Özellikle.
 5. [zarf] Bilerek, isteyerek, kasten
  • "(... kapıyı mahsus açık bırakmıştı.)" (A. İlhan)
 6. [zarf] Şaka olarak, şakadan.
 7. [zarf] Duyulan, anlaşılan, hissedilen.
 8. [zarf] Belli, ortada, aşikâr.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır