Tüm Eş anlamlılar: LEVAZIM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı levazım

levazım - Nedir?

  1. Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
    • "(Anadolu şehirleri, kasabaları, köyleri harıl harıl levazım gönderdiler.)" (Y. K. Beyatlı)
  2. Gerekli araç ve gereçleri sağlayan büro
    • "(Hayri Efendi ayakta bekledi, müsteşar kâğıdı okudu, levazım müdürü ile konuştu.)" (M. Ş. Esendal)
  3. [askerlik] Ordunun lojistik hizmetinde bulunan bütün malzeme veya bu malzemeyi sağlayan bölüm
    • "(Sağlık, levazım gibi geri hizmetlerde çalıştırılıyor, sedye, karavana taşıyorduk.)" (N. Cumalı)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır