Tüm Eş anlamlılar: KARŞILIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı karşılık

karşılık isim - Nedir?

  1. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
    • "(Haykırışlarına etraftan karşılık gelmiyordu.)" (H. R. Gürpınar)
  2. Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz.
  3. Cevap, yanıt.
  4. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel
    • "(Bir buçuk aylığının karşılığı olan üç yüz lira hatırı sayılır bir para idi.)" (R. H. Karay)
  5. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır