Tüm Eş anlamlılar: KARARSIZLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kararsızlık

kararsızlık isim - Nedir?

  1. Kararsız olma durumu, tereddüt
    • "(Benim yerimde kim olsa başka türlü yapamayacağına emin olduğumdan bu kararsızlıklarımı mazur görüyorum.)" (R. H. Karay)
  2. Düzensizlik, istikrarsızlık
    • "(Bu ne kararsızlık, ne döneklik, muttasıl dil değiştiriyoruz.)" (R. H. Karay)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır