Tüm Eş anlamlılar: KURUNTU

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kuruntu

kuruntu isim - Nedir?

  1. Yanlış ve yersiz düşünce, evham
    • "(Evlenmek kuruntusu ile satılmaya giden iki mahalle kızı sol tarafta.)" (A. Gündüz)
  2. Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanma, işkil, evham, vesvese
    • "(Sözü dinlenmeyen bir siyasi liderin kuruntusu seziliyordu.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  3. Olmayacak bir şeyin olacağını sanma, vehim
    • "(Bu davranış yersiz kuruntuların tam bir panzehridir.)" (H. Taner)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır