Tüm Eş anlamlılar: NIZAMSIZLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı nizamsızlık

nizamsızlık isim - Nedir?

  1. Nizamsız olma durumu, düzensizlik, tertipsizlik
    • "(Ben hem müfrit hem mutedil olmak isterim, azami bir nizamsızlıkta azami bir nizam ararım.)" (P. Safa)
  2. Tüzüğe aykırılık.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır