Tüm Eş anlamlılar: HAYRET

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı hayret

hayret isim - Nedir?

  1. Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma
    • "(... hayret ve teessüründen masanın yanındaki sandalyeye yığılmıştı.)" (Ö. Seyfettin)
  2. [ünlem] Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır