Tüm Eş anlamlılar: FELÂKET

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı felaket

felaket isim - Nedir?

  1. Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, bela
    • "(İnsanların korkması icap eden en büyük felaket, kötü ahlaktır.)" (S. Ayverdi)
  2. [sıfat] Çok kötü.
  3. [ünlem] Şaşkınlık, hayret, aşırılık bildiren bir söz.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır