Tüm Eş anlamlılar: GEBERTMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı gebertmek

gebertmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil), teklifsiz konuşmada - Nedir?

 1. Öldürmek
  • "(Kapıda teyzemin oğlu bekliyor, gebertir seni!)" (S. F. Abasıyanık)

Benzer kelimeler

 • defterini dürmek
 • helâk etmek
 • itlâf etmek
 • işini bitirmek
 • işini görmek
 • kellesini vurdurmak
 • kuzu çevirmek
 • kârını tamam etmek
 • kırmak
 • ortadan kaldırmak
 • paklamak
 • telef etmek
 • vücudunu ortadan kaldırmak
 • zımbalamak
 • çivilemek

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır