Tüm Eş anlamlılar: ETÜT

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı etüt

etüt isim - Nedir?

  1. Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma.
  2. Ön çalışma.
  3. Belli bir konuyu inceleyen, araştıran eser veya yazı
    • "(1848'de bir İslav mecmuasında çıkan uzun bir etüt yazısı bir isyanın eseridir.)" (F. R. Atay)
  4. Öğrencilerin, bir belletmenin gözetimi, denetimi altında ders çalışmalarına ayrılan zaman, mütalaa, müzakere
    • "(Dersleri yarım kulak dinliyor, etütlerde uzun uzun mektuplar yazıyordu.)" (Ç. Altan)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır