Tüm Eş anlamlılar: DEHLEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dehlemek

dehlemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Hayvanı "deh" diyerek yürütmek
    • "(Hayvanı gayet ustaca dehleyerek beni Çingene çadırlarına getirdi.)" (O. C. Kaygılı)
  2. Kovmak
    • "(Bu işi sen yapacaksın. Yapamazsan ben seni dehlerim.)" (S. F. Abasıyanık)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır