Tüm Eş anlamlılar: DEFETMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı defetmek

defetmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Kovmak
    • "(Eğer buraya karşı bir tecavüze kalkışırlarsa defedeceğim.)" (A. Gündüz)
  2. Savmak, savuşturmak
    • "(Tedhiş kasırgasını üzerlerinden defetmek için hiçbir gösterişi esirgemediler.)" (F. R. Atay)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır