Tüm Eş anlamlılar: BESLENGI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı beslengi

beslengi isim - Nedir?

  1. Hizmetçi, evlatlık, besleme
    • "(Sarı Sımayıl Yusuf Ağa'nın beslengisine öteden beri göz komuş.)" (N. Nâzım)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır