Tüm Eş anlamlılar: AYKIRI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı aykırı

aykırı sıfat - Nedir?

  1. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
    • "(Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.)" (Anayasa)
  2. Çapraz, ters.
  3. [mecaz] Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen
    • "(Burası Ankara'ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı.)" (R. H. Karay)
  4. [matematik] Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır