Tüm Eş anlamlılar: ÜFLEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı üflemek

üflemek (-e durum ekiyle kullanılan fiil, -i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Dudakları büzerek soluğu bir şey üzerine hızla vermek, üfürmek
    • "(İki senedir sigaralarının dumanlarını burnuma üflediği yetmemiş gibi şimdi de bana oyun etmeye kalkışıyor.)" (A. Gündüz)
  2. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Yanmakta olan bir şeyi söndürmek veya canlandırmak için soluk vermek
    • "(İdris iskele başında salep güğümünün altındaki eleme kömürlerin küllerini üflüyor.)" (S. F. Abasıyanık)
  3. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Nefesli çalgıları çalmak
    • "(Arkadaş çalgısını bir iki defa üfledikten sonra döndü.)" (O. C. Kaygılı)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır