Tüm Eş anlamlılar: ÇEVIKLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

çeviklik isim - Nedir?

  1. Çevik olma durumu.
  2. Çevikçe davranış
    • "(Vücudundan umulmaz bir çeviklikle yerinden kalktı.)" (R. N. Güntekin)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır