Tüm Eş anlamlılar: TORUN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı torun

  • oğul
  • neslinden olan kişi
  • düşen şey
  • neve

torun isim - Nedir?

  1. Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
    • "(Onun torunu koşarak yanına gelir, yüzünü, gözlerini öper!)" (A. Ş. Hisar)
  2. Aynı soydan gelenler
    • "(... mademki hepimiz Âdem'le Havva'nın torunlarıyız...)" (A. İlhan)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır