Tüm Eş anlamlılar: OĞUL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı oğul

oğul isim - Nedir?

  1. Erkek evlat
    • "(Ertesi günü kardeşimin büyük oğlu geldi.)" (M. Ş. Esendal)
  2. Bazı kelimelerin anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz.
  3. Bir ana arıyla birlikte kovandan ayrılan, yeni yetişmiş arı topluluğu.
  4. [ünlem] Yaşlı kimselerin genç erkeklere söylediği bir seslenme sözü
    • "(Bu su onu da devirir oğul!)" (S. F. Abasıyanık)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır