Tüm Eş anlamlılar: DÖL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı döl

döl isim - Nedir?

  1. Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
    • "(Macarların çoğunun bize benzeyişinin bir nedeni de bu döl karışmasıdır.)" (H. Taner)
  2. Yavru, çocuk
    • "(Yarenlik mi ediyordun, Kara Osman'ın dölüyle?)" (T. Oflazoğlu)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır