Tüm Eş anlamlılar: TEHLIKE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tehlike

tehlike isim - Nedir?

  1. Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
    • "(Tehlike gittikçe büyüyor, güçlük artıyordu.)" (R. H. Karay)
  2. Gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen durum
    • "(Ketumdur, katlandığı acıları, atlattığı tehlikeleri sergilemeyi hiç sevmez.)" (A. İlhan)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır