Tüm Eş anlamlılar: ÜRKÜTMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı ürkütmek

ürkütmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Ürküntü vermek.
 2. Korkutup kaçırmak
  • "(Avcı, elinde ipi silkeleyerek hafif, sanki balıklarını ürkütmek istemiyormuş gibi yavaş yavaş ağını çekiyordu.)" (M. Ş. Esendal)
 3. Herhangi bir etkiyle bitkinin gelişmesini engellemek.
 4. [mecaz] Korkutmak
  • "(Bu kadar büyük bir adamın huzuruna çıkmak ihtimali bile beni ürkütüyordu.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
 5. [mecaz] Kuşkulandırmak
  • "(Ali Rıza Bey hemen kendini topladı. Münasebetsiz bir şey yaparak arkadaşını ürkütmekte mana yoktu.)" (R. N. Güntekin)

Benzer kelimeler

 • gönül bulandırmak
 • gıcıklamak
 • korku ile boyun eğdirmek
 • mide bulandırmak
 • pirelendirmek
 • sindirmek
 • tehdit etmek
 • tehdit savurmak
 • tırnak göstermek
 • yumruk göstermek
 • zılgıt vermek
 • ürperti vermek
 • üstüne yürümek
 • şüphelendirmek
 • şüpheye düşürmek

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır