Tüm Eş anlamlılar: KORKUTMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı korkutmak

 • ürkütmek
 • dehşete düşürmek
 • yıldırmak
 • ödünü patlatmak
 • sindirmek
 • korku ile boyun eğdirmek
 • cesaretini kırmak
 • duman attırmak
 • gözdağı vermek
 • höt demek
 • korku vermek
 • oynatmak
 • tehdit etmek
 • tehdit savurmak
 • tırnak göstermek
 • ürperti vermek
 • üstüne yürümek
 • yumruk göstermek
 • zılgıt vermek

korkutmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Korkmasına yol açmak
  • "(Yılan beni o kadar korkutmuştu ki, bakarken kuşun hesabına ondan ben korkuyorum.)" (M. Ş. Esendal)
 2. Kaygıya düşürmek
  • "(Sevdiğimiz bir kadının nazarımızda meziyet teşkil eden birçok hâlleri karımız olacak kadında bizi korkutur.)" (H. C. Yalçın)
 3. Gözdağı vermek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır