Tüm Eş anlamlılar: SAHIP

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sahip

sahip isim - Nedir?

  1. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
    • "(Ev sahibinin yanına gidileceğini tavrıyla belli ediyordu.)" (R. H. Karay)
  2. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil.
  3. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse
    • "(Düğün sahipleri gibi adımbaşında bahşiş dağıttığım için hizmetçiler de yüksünmüyorlardı.)" (R. N. Güntekin)
  4. [mecaz] Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır