Tüm Eş anlamlılar: SAĞDUYU

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sağduyu

sağduyu isim - Nedir?

  1. Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
    • "(Bu halk çocuğunun, sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır.)" (F. R. Atay)
  2. [felsefe] Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır