Tüm Eş anlamlılar: RADAR

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı radar

radar isim - Nedir?

  1. Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle uçak ve gemilerde kullanılan cihaz.
  2. Trafik polisleri tarafından kullanılan, taşıtların hızını saptamaya yarayan aygıt.
  3. [mecaz] İçgüdü, seziş
    • "(... büyük yurt sevgisinin yüce boyutlarını analık radarı ile pek iyi sezebilmektedir.)" (H. Taner)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır