Tüm Eş anlamlılar: PROGRAM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

program isim - Nedir?

  1. Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü, izlence
    • "(Ne yapacaksa, yapmada kurar, hatta programını yanındakilere de söylerdi.)" (Ö. Seyfettin)
  2. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı.
  3. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge.
  4. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt.
  5. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü.
  6. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri.
  7. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır