Tüm Eş anlamlılar: PERDE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı perde

perde isim - Nedir?

 1. Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü
  • "(Perdeleri nasıl kendi eliyle pencerelere taktığını ... düşündü.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
 2. Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey.
 3. İki yeri birbirinden ayıran bölme
  • "(Duvarın önüne çekilen tahta perdeye yapıştırılmış ilanlara bakıyordu.)" (M. Ş. Esendal)
 4. Seste pes perde
  • "(Sonra da ince ve çok acıklı bir perdeden şarkı söylemeye başladı.)" (A. Mithat)
 5. [mecaz] Doğruyu görmeye engel olan şey.
 6. [müzik] Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi.
 7. [müzik] Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer.
 8. [tıp] Katarakt.
 9. [tiyatro] Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri
  • "(Oyunun üç perdesi de böyle alkışlar içinde geçti.)" (M. Ş. Esendal)
 10. [zooloji] Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zar.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır