Tüm Eş anlamlılar: OTURAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

oturak isim - Nedir?

  1. Oturulacak yer veya şey.
  2. Alçak iskemle.
  3. Bir şeyin yere gelen tarafı, taban.
  4. Ördek.
  5. İçkili, çalgılı ve kadınlı eğlenti.
  6. Boru mengenesinin tezgâha oturduğu ve vidalandığı bölüm.
  7. [sıfat] Bacaklarında veya başka bir yerinde, gezmesine engel olacak bir özrü olduğundan hep evde oturan (kimse), kötürüm.
  8. [denizcilik] Kürekli teknelerde kürekçilerin oturduğu enli tahta.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır