Tüm Eş anlamlılar: OKUMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı okumak

okumak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Yazıya geçirilmiş bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlamak veya aynı zamanda seslere çevirmek
  • "(Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu.)" (F. R. Atay)
 2. Yazılmış bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek
  • "(Gazete bile okumak istemiyorum.)" (B. Felek)
 3. Bir konuyu öğrenmek için okulda, bir öğretmenin yanında veya yazılı şeyler üzerinde çalışmak, öğrenim görmek
  • "(Çabuk dil öğrenmedi, okumak istemedi.)" (H. E. Adıvar)
 4. Şarkı, türkü, şiir vb.ni sesli olarak veya ezgi ile söylemek
  • "(Salon boşalmaya başladı, biz şiirler okuyup dinliyoruz.)" (R. H. Karay)
 5. Bir şeyin anlamını çözmek.
 6. Hastalığı iyi edeceğini ileri sürerek okuyup üflemek, üfürükçülük etmek.
 7. [mecaz] Bazı belirtilerle bir anlamı, gizli bir duyguyu anlamak, kavramak
  • "(Yüzünü benden saklıyor. Niçin? Çehresinde, melalinde aşkının matemini okumayayım, diye mi?)" (Ö. Seyfettin)
 8. [argo söz] Sövmek, küfretmek.
 9. [halk ağzında] Bir yere çağırmak, davet etmek, okuntu göndermek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır