Tüm Eş anlamlılar: NAKIL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

nakil sıfat, eskimiş - Nedir?

  1. Taşıyan, aktaran, geçiren.
  2. Anlatan, hikâye eden.
  3. [fizik] İletken.
  4. [fizik] Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
  5. [fizik] Göç, taşınma
  6. [fizik] Anlatma, söyleme, hikâye etme.
  7. [fizik] Bir görevden başka bir göreve atanma, tayin.
  8. [fizik] Yazı veya resmin aynısını başka bir şeyin üzerine yapma, kopya etme.
  9. [fizik] Başka dilden bir eseri kendi diline çevirme, tercüme etme.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır