Tüm Eş anlamlılar: MIL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı mil

mil isim - Nedir?

  1. Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı.
  2. Türlü işlerde kullanılmak için yapılan ince ve uzun metal çubuk.
  3. Göze sürme çekmeye yarayan, kemik veya fil dişinden yapılmış ince ve uzun araç.
  4. Karada 1609, denizde 1852 m olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi
    • "(Köprü ile Kadıköy arasındaki mesafenin kaç mil olduğunu bilmiyordum.)" (A. Rasim)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır