Tüm Eş anlamlılar: MENŞUR

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı menşur

menşur sıfat, eskimiş - Nedir?

  1. Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş.
  2. [isim, matematik] Prizma.
  3. [isim, tarih] Padişah tarafından verilen vezirlik vb. bir unvanı gösteren bir ferman türü.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır