Tüm Eş anlamlılar: KONAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı konak

konak isim - Nedir?

  1. Büyük ve gösterişli ev
    • "(İstirahat için İstanbul'a gelmiş, bu konağı alıp yerleşmişti.)" (Ö. Seyfettin)
  2. Hükûmet işlerinin görüldüğü yapı.
  3. Misafir.
  4. [zooloji] Konakçı.
  5. [eskimiş] Araba veya hayvanla bir günde alınan yol.
  6. [eskimiş] Yolculukta geceyi geçirmek için inilen, konaklanılan yer.
  7. [eskimiş] Kundak çocuklarının başlarında görülen kepek tabakası.
  8. [eskimiş] Gözde oluşan ince tabaka.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır